Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap Vélemények Állásfoglalások Állásfoglalások, vélemények, javaslatok

Állásfoglalások, vélemények, javaslatok

"Az eddigi kormányzatoknak nem volt szociálpolitikai koncepciójuk, azaz elképzelésük arról, hogy mit kellene tennie a politikának a társadalmi bajok csökkentéséért és egy élhetőbb társadalomért. Jogos az igény, hogy az országnak legyen valamilyen jövőképe a közös és az egyéni-családi létbiztonságról, az életesélyek alakulásáról, az emberhez méltó életkörülmények mindenki számára biztosításáról, a társadalmi integráció érdekében tett közpolitikai lépésekről. A Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció (NSZK) elvileg ilyen típusú célok megvalósításához keres módszereket, javasol mélyreható szociálpolitikai átalakításokat." - 2011. április 30.
"A gyerekek legalább negyede szegénységben él. Az arány 2008 óta folyamatosan nő. A válság súlyosbította a helyzetet. A kormány lehetőségei régóta szűkösek, és várhatóan azok is maradnak. Ilyen körülmények között legalább az állami újraelosztásban prioritásnak kell tekinteni azokat az eszközöket, amelyek gátolják, legalább lassítják a jövőt is romboló mély és tartós nyomort, és egyben – automatikus stabilizátorként  – valamennyire tompítják a válság hatásait..." - 2010. október 26.
A válság nyomán mélyül a gyerekszegénység és egyre gyakrabban találkozunk éhes gyerekekkel. Az ezt enyhítő sokféle eszköz közül jelenleg prioritásnak látjuk a gyerekek étkezésének némi javítását. Ezért javasoljuk a gyerekétkeztetésre vonatkozó szabályozás változtatását a 2011-es költségvetésben...  - 2010. október 22.
a „Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különböző (közoktatási, egészségügyi, településfejlesztési) adatforrások egybevetésével” című tanulmány kapcsán - 2010. szeptember 21. 18:46
Az MTA GyEP állásfoglalása a 2010. május 17-én az Országgyűlésnek benyújtott képviselői önálló indítványról: a családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV . törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
Az MTA Gyermekszegénység Elleni Program munkatársainak levele Demján Sándorhoz a 2010. május 3-án a Magyar Nemzetben megjelent interjú kapcsán (Szabó Eszter: Ne várjuk a csodát! Demján Sándor: Sokan fognak még lecsúszni a mélyszegénységbe) - 2010. május 4.
Az MTA Gyerekszegénység Elleni Program valamennyi munkatársa nyílt levélben fordult Sólyom Lászlóhoz, a Magyar Köztársaság elnökéhez és Katona Bélához, a Parlament elnökéhez - 2009. október 27.
Ferge Zsuzsa levele az MTA TK Gyermekszegénység elleni program nevében Bajnai Gordon miniszterelnöknek - 2009. október 6.
Ferge Zsuzsa levele az MTA TK Gyermekszegénység elleni program nevében Bajnai Gordon miniszterelnöknek - 2009. szeptember 21.
A MTA GYEP Iroda javaslata közszolgáltatások fejlesztését szolgáló modell-programokkal kapcsolatban - 2009. május
Az MTA GYEP Iroda gyors válasza Bajnai Gordon miniszterelnök április 19-én nyilvánosságra hozott programjával kapcsolatban - 2009. április
A MTA GYEP Iroda megjegyzései a GYES-GYED reformjával kapcsolatban - 2009. április 5.
Az MTA Gyerekszegénység elleni Programirodájának véleménye a T/9318. számú törvényjavaslat (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról) családi pótlékot érintő részeihez - 2009. április 3.
Az MTA-KTI Gyerekszegénység  Programiroda gyermekes családok érdekeit kiemelő véleménye a Szociális és Munkaügyi, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter „Út a munkához” programhoz kapcsolódó előterjesztéséről - 2008. április 12.
Az MTA KTI Gyerekprogram Irodájának állásfoglalása az OKA gyermeknevelési szabadságokkal kapcsolatos javaslatára vonatkozóan - 2008. január 26.
MTA Gyerekprogram Iroda véleménye az Előterjesztés a kormány részére a „Legyen jobb a gyermekeknek!” 2007–2032  Nemzeti Stratégia végrehajtását szolgáló 3 éves kormányzati cselekvési terv tartalmáról c. anyagról - 2007. október 27.
Elküldve: Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Lamperth Mónika, Kiss Péter részére - 2007. augusztus 23.
Powered by Phoca Download