Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap A MTA-GYEP Irodával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok összefoglalása
Kulcsszó keresése: Összesen 44 találat van.
Címke: állásfoglalás; javaslat Rendezés
Cikk
(Hírek)

a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából 2008. október 17.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1992-ben nyilvánította október 17-ét a Szegénység Elleni Küzdelem Nemzetközi Napjává. A Világnap alkalmából a Magyar Szegénységellenes Hálózat az alábbi nyilatkozatot teszi:

A globális pénzügyi válság gazdasági és társadalmi hatásai kiszámíthatatlanok. A legújabb értékelések szerint a válság nem fog a pénzügyi rendszerekre korlátozódni. Október 15-én egy vezető amerikai szaktekintély úgy látta, hogy a jelenlegi helyzetből „nem lehet mély recesszió és sokak munkahelyvesztése nélkül kikeveredni. Csak arról beszélhetünk, hogy hogyan enyhíthető a baj, hogyan biztosítható, hogy a bajba kerülteknek támogatást adjunk.” Nagy a valószínűsége annak, hogy a veszélyek – hitelnyújtási nehézségek, magas kamatok, cégek megrendülése, infláció, munkahelyvesztés, jövedelemcsökkenés, lakásvesztés – a különösen nyitott gazdaságú Magyarországot is érintik majd.

2008 október 17. (péntek)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)
Az MTA-KTI Gyerekszegénység Programiroda

gyermekes családok érdekeit kiemelő

véleménye

a Szociális és Munkaügyi, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter „Út a munkához” programhoz kapcsolódó előterjesztéséről

 

Összefoglalás: az ’Út a munkához” program javaslatai több okból veszélyeztetik a gyermekek legalapvetőbb jogait, ellentétben állnak a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia legfontosabb céljaival. A szegénységben élő gyerekek helyzetét javítani akaró kormányzati erőfeszítésekkel a tervezet nem egyeztethető össze.

2008 április 14. (hétfő)
(Hírek)
A Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének állásfoglalása
a büntetőjogba ütköző magatartást tanúsító gyermek kérdéséről
2008 januárjában a hazai közvéleményben nagy érdeklődést váltott ki néhány olyan eset, amikor gyermekek vagy fiatalkorúak követtek el erőszakos cselekményeket, és amelyeket a média szenzációként tálalt. A hírek szerint, a kormányzat intézkedéseket tervez a gyermekkorúak által elkövetett cselekmények problémájának kezelésére, megfontolva a  büntethetőség korhatárának  leszállítását is. A Szociális Szakmai Szövetség elnöksége - az ügy iránt elkötelezett szociális szakemberek véleményét meghallgatva - a következő állásfoglalást fogadta el:
2008 március 09. (vasárnap)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

Kedves Darvas Ágnes!

Köszönöm a levelet, ami Fazekas Károlyon keresztül is eljutott hozzám, aki a kérdés megvitatását indítványozza az OKA az MTA Munkatudományi Bizottság és az MTA Gyerekprogram Iroda részvételével. Én szívesen részt veszek egy ilyen vitán – még akkor is, ha nem minden kérdésben látok ellentétet az OKA-javaslatok és a GYENP által leírtak között. 

2008 február 10. (vasárnap)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

Az MTA KTI Gyerekprogram Irodájának állásfoglalása az OKA gyermeknevelési szabadságokkal kapcsolatos javaslatára vonatkozóan

Több helyen elérhetők az Oktatási Kerekasztal (OKA) különböző javaslatai. Ezekből néhány nagyobb nyilvánosságot kapott, és már most közvetlenül befolyásolhatja a közpolitikát. A gyermekszegénység elleni „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia szempontjai nem mindig jelennek meg az OKA javaslataiban, amelyek inkább a közoktatásra és néhány ehhez kapcsolódó, pl. foglalkoztatáspolitikai eszközre koncentrálnak. Az általános vitát sürgősnek és fontosnak tartjuk. Az esetleges gyors közpolitikai reakció miatt azonban, egy, a szegényebb gyermekes családokat különösen érintő javaslattal szembeni fenntartásainkat már most megfogalmazzuk.

2008 január 30. (szerda)
(Hírek)
Szakmai és civil szervezetek állásfoglalása az egészségügyi  rendszer  finanszírozását  részben privatizáló „jogalkotási koncepcióról”.

Az  Egészségügyi Minisztérium honlapján megjelent  egy „részletes jogalkotási koncepció”, amelyet – a szöveg szerint - “a társadalmi vita és a koalíciós megállapodás alapján” alakított ki a minisztérium. A dokumentum, minden lapján jelzi hogy  „A Kormány álláspontját nem tükrözi”. Állásfoglalásunk azt az igényt fejezi ki,  hogy e dokumentum ne is váljon ebben a formában  a kormány álláspontjává!

A jelenlegi koncepció társadalmi vitája valójában még nem történhetett meg, hiszen teljesen új, az eddigi javaslatoktól eltérő, nemzetközileg is egyedülálló koncepcióról van szó. Ez a koncepció csak igen kis mértékben veszi figyelembe a  korábbi társadalmi vitát,  az állampolgári  és szakértői  vitákban elhangzott ellenérveket. Minthogy az érvek eddig jórészt leperegtek egy súlyosan átpolitizált és értékterhelt álláspont képviselőiről, nem látjuk értelmét újabb részletes érvelésnek. Csupán a dokumentum néhány alapvető belső ellentmondására és megalapozatlan állítására hívjuk fel a figyelmet a dokumentum logikája mentén haladva.

2007 október 16. (kedd)
Dokumentumok
(Állásfoglalások)
"A gyerekek legalább negyede szegénységben él. Az arány 2008 óta folyamatosan nő. A válság súlyosbította a helyzetet. A kormány lehetőségei régóta szűkösek, és várhatóan azok is maradnak. Ilyen körülmények között legalább az állami újraelosztásban prioritásnak kell tekinteni azokat az eszközöket, amelyek gátolják, legalább lassítják a jövőt is romboló mély és tartós nyomort, és egyben – automatikus stabilizátorként  – valamennyire tompítják a válság hatásait..." - 2010. október 26.
2010 október 26. (kedd)
(Állásfoglalások)
A válság nyomán mélyül a gyerekszegénység és egyre gyakrabban találkozunk éhes gyerekekkel. Az ezt enyhítő sokféle eszköz közül jelenleg prioritásnak látjuk a gyerekek étkezésének némi javítását. Ezért javasoljuk a gyerekétkeztetésre vonatkozó szabályozás változtatását a 2011-es költségvetésben...  - 2010. október 22.
2010 október 22. (péntek)
(Állásfoglalások)
a „Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különböző (közoktatási, egészségügyi, településfejlesztési) adatforrások egybevetésével” című tanulmány kapcsán - 2010. szeptember 21. 18:46
2010 szeptember 21. (kedd)
(Hazai szakmai anyagok)
az AJB 1920/2010. számú ügybenKapcsolódó ügyek: 4777/2009, 1921/2010, 4012/2010, 4254/2010, 5357/2010.
2010 szeptember 13. (hétfő)
(Állásfoglalások)
Az MTA GyEP állásfoglalása a 2010. május 17-én az Országgyűlésnek benyújtott képviselői önálló indítványról: a családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV . törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
2010 május 25. (kedd)
(Állásfoglalások)
Az MTA Gyermekszegénység Elleni Program munkatársainak levele Demján Sándorhoz a 2010. május 3-án a Magyar Nemzetben megjelent interjú kapcsán (Szabó Eszter: Ne várjuk a csodát! Demján Sándor: Sokan fognak még lecsúszni a mélyszegénységbe) - 2010. május 4.
2010 május 05. (szerda)
(Állásfoglalások)
Az MTA Gyerekszegénység Elleni Program valamennyi munkatársa nyílt levélben fordult Sólyom Lászlóhoz, a Magyar Köztársaság elnökéhez és Katona Bélához, a Parlament elnökéhez - 2009. október 27.
2009 október 27. (kedd)
(Állásfoglalások)
Ferge Zsuzsa levele az MTA TK Gyermekszegénység elleni program nevében Bajnai Gordon miniszterelnöknek - 2009. október 6.
2009 október 06. (kedd)
(Állásfoglalások)
Ferge Zsuzsa levele az MTA TK Gyermekszegénység elleni program nevében Bajnai Gordon miniszterelnöknek - 2009. szeptember 21.
2009 szeptember 21. (hétfő)
(Állásfoglalások)
Az MTA GYEP Iroda gyors válasza Bajnai Gordon miniszterelnök április 19-én nyilvánosságra hozott programjával kapcsolatban - 2009. április
2009 április 23. (csütörtök)
(Állásfoglalások)
A MTA GYEP Iroda megjegyzései a GYES-GYED reformjával kapcsolatban - 2009. április 5.
2009 április 05. (vasárnap)
(Állásfoglalások)
Az MTA Gyerekszegénység elleni Programirodájának véleménye a T/9318. számú törvényjavaslat (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról) családi pótlékot érintő részeihez - 2009. április 3.
2009 április 03. (péntek)
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>