Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap Archívum
Új Magyarország Fejlesztési Terv
2007 július 27. (péntek) 08:24

A kormány szerdán döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv akcióterveiről, amelyek alapján az elkövetkező hónapokban összesen 2.800 milliárd forint értékű fejlesztés kezdődik el, részben pályázati úton, részben pedig kiemelt projektek révén. A kormány ennek részeként most döntött összesen több mint 500 milliárd forint támogatási értékben 271 kiemelt projekt támogatásáról is. Ezek közül 191 esetén 6 hónapon belül meg lehet kötni a szerződést, 80 esetében pedig a projekt támogatott ugyan, de átdolgozásra van szükség, így újabb döntés novemberben születhet róluk. A most eldöntött kiemelt fejlesztések között vannak nemzeti jelentőségű beruházások, vannak országos humán programok és összesen 123 útépítés megvalósítását is támogatja a kormány 882 km hosszban, 49,3 milliárd forintért.

(forrás: Kormányzati Kommunikációs Központ)

Szerdán több mint 500 milliárd forint támogatási értékben összesen 271 kiemelt fejlesztés támogatásáról született döntés, ezek közül 191 ügyében 6 hónapon belül szerződést lehet kötni, 80 darabot pedig támogat ugyan a kormány, de további átdolgozás szükséges. Ez utóbbiakat szeptember végéig lehet újra beadni, és döntés pedig november folyamán születhet.

Átlátható, tiszta, szakmai alapú elbírálás:

Éppen azért, mert a javaslatokról nem pályázati úton, hanem egyedi elbírálás alapján születtek döntések, a kormány kiemelt figyelmet fordított az elbírálási folyamat átláthatóságának, tisztaságának és szakmaiságának a biztosítására. Pontosan és szigorúan szabályozták, hogy ki tehet javaslatot kiemelt projektekre és arról mikor, melyik szinten, mi alapján és ki hoz döntést. Kiemelt projektre javaslatot tehettek: a regionális fejlesztési tanácsok; miniszteri jóváhagyással a szaktárcák és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Minden más csatornán beérkező ötletet az NFÜ a javaslattételi lehetőséggel rendelkezők valamelyikéhez továbbított, hogy az állásfoglalásukat kérje.

Az elbírálás menete:

Minden fejlesztési ötlet külön információs adatlappal rendelkezett, amelyeket a formai ellenőrzést követően egy országos adatbázisban rögzítettek. A beérkezett fejlesztési elképzelések előértékelését – két-két szakértő értékelését követően – fejlesztési területenként egy-egy zsűri végezte el. A zsűriben helyet kaptak: az érintett operatív programok irányító hatóságainak képviselői; a szakminisztériumok képviselői; a régiók képviselői; a szakmai, illetve civil szervezetek képviselői. Ezek a független, szakmai grémiumok biztosították az elbírálási folyamat tisztaságát, átláthatóságát és szakmaiságát. Szakértők vizsgálták a fejlesztési ötlet indokoltságát, az uniós támogathatóságát, valamint azt, hogy a fejlesztési javaslat összhangban van-e az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok fő célkitűzéseivel, ideértve a költséghatékonyságot és a hosszú távú fenntarthatóságot.

A zsűri négyféle javaslatot hozhatott: 1. támogatásra javasolt projekt; 2. továbbfejlesztésre javasolt, de támogatott projekt; 3. pályázati úton támogatható projekt; 4. ebben a formában nem támogatott projekt.

1. Támogatásra javasolt projektek:

A beérkező javaslatok közül a kormány 117 alsóbbrendű útfejlesztést és 74 olyan egyéb kiemelt projektet támogatott, amelyek hangsúlyosan illeszkednek az Új Magyarország Fejlesztési Terv céljaihoz. Megvalósulhat többek között Budapesten a Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése; a Budavári Palota fejlesztése és megújul a Liszt Ferenc Zeneakadémia. Az Esztergomi Bazilika pincerendszerének turisztikai hasznosítása is megkezdődik, valamint támogatásban részesül a Szentendrei Skanzen fejlesztése. Folytatódik a Balatonfüredi Városközpont felújítása, támogatást kap Hajdúszoboszló fürdőváros továbbépítése, Miskolcon pedig a Mechatronikai Park fejlesztése részesül uniós forrásból. A sárvári kórházat térségi rehabilitációs központtá fejleszthetik és kiemelt fejlesztési támogatásban részesül a Homokhátság elsivatagosodásának megakadályozását célzó projekt....

 

(kivonat a listából:)

 

Nógrád megye

· Kis-Zagyvavölgyi térségi és Mátra nyugati megközelítését szolgáló országos közutak felújítása

· Salgótarján térségi országos közutak felújítása

· Szécsényi kistérségi országos közutak felújítása


 

Gyerekesély program indításának szakmai megalapozása (5.4.1 konstrukció)

A projekt megvalósulásának helyszíne Budapest, országos kiterjesztéssel.

A létrehozandó tanulmányok, módszertani fejlesztések, képzési anyagok, kutatási eredmények helyszín szempontjából az együttműködő partnereket érintik Budapesten és a régiókban, valamint elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, településrészeken.

Kiemelt projekt (TÁMOP AT 5.2.1 konstrukció) megvalósítása egy komplex program keretében. Az UMFT-ben szereplő - az SZMM szakmai kompetenciájába tartozó - gyermekesély programok megalapozása illeszkedve az „Egy gyermek sem veszhet el. Minden gyermek számít” zászlóshajó programhoz, valamint valamint a ”Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 szóló 47/2007.(V.31.) OGY határozatához (továbbiakban: „Legyen jobb a gyermekeknek” OGY határozat). A projekt fő tartalma egységes szakmai alap biztosítása annak érdekében, hogy a gyermekügyi fejlesztések összehangoltan és célirányosabban működjenek: szakmai együttműködések keretében a gyermekügyi fejlesztések módszertani megalapozása, továbbfejlesztése a következő területeken:

· A Biztos Kezdet program szakmai-módszertani továbbfejlesztése az eddigi eredmények becsatornázása.

· A leghátrányosabb térségekben indítandó Biztos Kezdet programok szakemberhátterének megalapozása, mentori segítség biztosítása.

· A kora gyerekkori állapotfelmérés és készségfejlesztés érdekében képzési, módszertani anyagok kidolgozása, módszertani háttér megteremtése (pl. szerződéskötés felsőoktatási intézményekkel, egyéb képzőhelyekkel a különféle ágazatokhoz tartozó korai képességfelmérésben, készségfejlesztésben működő szakemberek szakirányú továbbképzésének, valamint a 0-7 évesek számára BA szakemberképzés kidolgozására és elindítására.)

· A kora gyermekkori készségfejlesztés módszerének széleskörű elterjesztése a szakemberek, a közvélemény és az érintettek körében (a Gyermekesély zászlóshajóhoz kapcsolódóan)

· Az óvodai-bölcsődei integráció szakmai megalapozása.

· Ágazatközi együttműködések fejlesztése (jelzőrendszer, a tagok együttműködési készségének , fejlesztése, „back-office” szolgáltatások működtetésének megalapozása a Gyerekesély ZH-hoz kapcsolódóan).

· A leghátrányosabb térségekben indítandó komplex a humán szakemberek együttműködésén alapuló programok megalapozása, modellezése

· Jó gyakorlatok gyűjtése, módszertani anyagok kidolgozása a lemorzsolódással fenyegetett tanköteles korú gyermekek nem közoktatási intézmények által nyújtott programjai tekintetében

· A gyermekjólét, gyermekvédelem megerősítése, prevenciós programok kidolgozása (személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások teljes-körűvé tétele, gyermekjóléti központok kialakítása, biztonságos szabad-idő eltöltési programok, Játszva megelőző játszóterek, gyermekvédelmi szakellátás fejlesztése)

· A gyerekjóléti alap és szakellátások összehangoltságának fejlesztése;

· A program kommunikációja, az eredmények terjesztése

· Háttértámogatás: a folyamat szakmai kísérése, támogatása, folyamatos értékelése stb.

Címkék: cikk országos