Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda feladata

A GYEP Iroda feladatai a gyermekszegénység elleni küzdelem főbb céljaihoz kapcsolódnak. E célokat a Gyermekszegénység Elleni Program a következőképpen határozta meg:

"A program célja az, hogy

  • egy generáció alatt jelentősen, a jelenleginek töredékére csökkentse a gyermekek és családjaik szegénységének arányát;
  • felszámolja a gyermeki kirekesztés és mély szegénység szélsőséges formáit;
  • átalakítsa azokat a mechanizmusokat és intézményeket, amelyek ma újratermelik a szegénységet és kirekesztést, azaz

o biztosítson egészséges életfeltételeket kora gyermekkortól kezdve,
o biztosítsa a korai életkorban kezdődő fejlesztéssel a képességek jobb kibontakozását,
o jelentősen csökkentse a ma sorsdöntő regionális és etnikai egyenlőtlenségeket
o segítse elő, hogy a gyermekek biztonságos környezetben nevelődjenek, hogy az életesélyeket romboló devianciák előfordulása csökkenjen.

  • Az első három év, a rövid program alapvető célja ezen belül az, hogy érzékelhetően csökkentse a szegénységben élő gyermekek számát és arányát, hogy jelentősen javítsa a mély szegénységben élő, végzetesen kirekesztett gyermekek életkörülményeit, és hogy előkészítse a hosszabb időt igénylő változásokat".

A "Legyen jobb a gyermekeknek" 25 éves Nemzeti Stratégia átvette és részletesebben kidolgozta a Program által megfogalmazott célokat, beavatkozási területeket, horizontális prioritásokat. Ennek megfelelően az MTA-TK GYEP Iroda feladata, hogy tudományos hátteret biztosítson e stratégia megvalósításához, illetve az ezt monitorozó, 2008-ban megalakult Értékelő Bizottság munkájához. Az Iroda fő kötelezettségei a célokhoz kapcsolódóan:

a) a gyermekek helyzetével, a szegénység alakulásával kapcsolatos kutatások, ideértve az indikátor-rendszer továbbfejlesztését;
b) veszélyeztetett, kirekesztett csoportok helyzetének vizsgálata;
c) a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások jogszabályi hátterének, működésnek, hatásainak vizsgálata;
d) a társadalmi célú (állami) beavatkozások, intézkedések hatásainak követése,
elméleti és tapasztalati elemzése; a Nemzeti Stratégiához kapcsolódó rövidebb távú Gyermekszegénység Elleni Program gördülő tervezése; javaslatok, ajánlások kidolgozása;
e) a Nemzeti Stratégia gyakorlati megvalósítását segítő kistérségi alkalmazás akciókutatás jellegű folytatása;
f) a kistérségi kiterjesztések előkészítése és támogatása módszertani és képzési anyagokkal, kutatásokkal;
g) a tapasztalatok terjesztése, megfelelő nyilvánosság biztosítása (konferenciák szervezése, kommunikációs stratégia kidolgozása, a program honlapjának működtetése, publikációk, elsősorban a Gyermekesély füzetek).

A gyermekszegénység elleni program továbbfejlesztéséhez, ill. országos kiterjesztéséhez szükséges akciókutatás, azaz kísérleti jellegű, folyamatos visszacsatolással működő gyakorlati alkalmazási kísérlet végzésse. Ennek felel meg a 2006 őszén indított szécsényi alkalmazási kísérletet, amely a program komplex megvalósítására törekszik egy rossz helyzetű kistérségben.

A Programiroda az Új Magyarország Fejlesztési Terv gyerekszegénységgel, gyerekesélyek növelésével kapcsolatos munkálataihoz kapcsolódva 2008 óta a TÁMOP 5.2.1 kiemelt program konzorciumi partnereként felel a kistérségi komplex gyerekprogramok országos kiterjesztéséért.