Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap Archívum
Útravaló Ösztöndíjprogram
2007 szeptember 19. (szerda) 00:58

Felhívás

Út a szakmához * Út a középiskolába * Út az érettségihez

 

Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium

Határidő: 2007.10.08

 
 

Pályázhat: A Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi (lásd meghatározását az Általános tudnivalók között II.1. pont.) állampolgár, aki a 2007/2008. tanévben 7-8. évfolyamon tanul, és: aki a 2007/2008. tanévben, érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon vagy nyelvi előkészítő évfolyamon 9-13. évfolyamon tanul,
és a 2007/2008. tanévben felzárkóztató oktatásban vagy 9-10. évfolyamon tanul, vagy a Magyar Köztársaság területén működő szakiskolával tanulói jogviszonyban áll, és a 2007/2008. tanévben a szakiskola valamely szakképző évfolyamán hiányszakmát tanul, és:
- halmozottan hátrányos helyzetű (Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, aki hátrányos helyzetűnek minősül (lásd a következő 3. lábjegyzetet), és akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője/szülei, gyámja/gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek); vagy
- családba fogadott; vagy
- átmeneti nevelésbe; vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett; vagy
- utógondozásban; vagy
- utógondozói ellátásban részesül; vagy
- hátrányos helyzetű (Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította). Továbbá az a nagykorú tanuló is, akit a jegyző korábban védelembe vett, vagy aki nagykorúvá válása után is jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy az a 23. életévét betöltött tanuló, akinek a háztartásában (családjában) az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130, illetve 120%-át).)