Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Előzmények, kronológia

Az MTA keretében működő Gyerekszegénység Elleni Program Iroda  (GYEP Iroda, amely 2009 óta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában működik) miniszterelnöki kezdeményezésre, ad hoc kutató csoportként kezdett működni 2005 végén. Mandátuma az volt, hogy  dolgozzon ki egy stratégiai programot a szegénységben élő gyerekek számának csökkentése érdekében. A csoport  – szakemberek és szakértők széles  körének bevonásával - 2006 márciusára elkészítette a  Gyermekszegénység Elleni Programot, illetve annak 3 évre szóló változatát, az  ún. Rövid Programot. Ebben nagy vonalakban felvázolta az évtizedeket igénylő „generációs” programot, és részletesen – helyzetleírással, jogi-igazgatási háttéranyagokkal, részletes költségvetéssel együtt – kimunkálta  a gyerekszegénység elleni küzdelem első három évének tervezetét. Ebből a szakértői csoportból alakult ki a jelenlegi Gyerekszegénység  Elleni Program Iroda.

A Program  felhasználásával a kormány kidolgozta, az Országgyűlés 2007, májusában  elfogadta a 2007–2032. évekre vonatkozó „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégiát (47/2007 (V.31) OGY Határozat), amelynek célja a gyermekszegénység csökkentése, a gyermekek esélyeinek javítása. Az Országgyűlés egyben felkérte a kormányt, hogy a Nemzeti Stratégia alapján háromévente készítsen kormányzati cselekvési programot.  A Nemzeti Stratégiával kapcsolatos komplex feladatok jobb összehangolása és a gyermekérdekek jobb politikai megjelenítése érdekében  a kormány kialakított a Miniszterelnöki Hivatalon belül egy  Gyerekesély Irodát. Az első, 2007–2010. évekre vonatkozó kormányzati cselekvési programot, a Legyen jobb a gyermekeknek!" 1092/2007. (XI. 29.) Korm. Határozatot 2007. novemberének végén fogadták el. Az Országgyűlés felkérte továbbá a kormányt, hogy dolgozza ki a Nemzeti Stratégiában meghatározott feladatok utókövetési rendszerét, illetve  a szociális szakmai és civil szervezetek bevonásával gondoskodjon a Nemzeti Stratégia végrehajtását segítő és ellenőrző Monitoring Bizottság létrehozásáról, annak folyamatos működtetéséről.  Ennek megfelelően döntött a kormány az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. Határozatával  a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának felállításáról.

Kronológia:

 • 2005. október – miniszterelnöki felkérés
 • 2005 november - létrejön az MTA Programiroda
 • 2005. november – 2006. március: a gyerekszegénység elleni ún. rövid program kidolgozása
 • 2006. március vége: a miniszterelnök bemutatja a programot
 • a program leírása
 • helyzetkép
 • jogszabályi háttér
 • kapcsolódó programok köre
 • költségvetési terv az első évre
 • 2006 májustól: a gyerekszegénység elleni program kormányprogram részévé válik, kormányzati (igazgatási) háttér épül – MEH Gyerekesély Iroda, megjelenik az NFT-ben, OGY határozat készül
 • 2006 júliustól: elkezdődik az alkalmazási kísérlet – Szécsényi kistérség
 • 2006 augusztus: a 2006-2008-as társadalmi befogadásra vonatkozó cselekvési terv kiemelt prioritásaként jelenik meg (azóta már az EU stratégia egyik központi eleme)
 • 2006 ősz: az EU-s fejlesztési források felhasználásában mint kiemelt terület definiálódik
 • 2007 január: egyeztetések után elkészül az OGY határozat
 • 2007 május – a Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégia elfogadása az országgyűlésben (link)
 • 2007 ősz – az NS-hez kapcsolódó kormányzati cselekvési terv – visszafogott célok és feladatok
 • 2007 – 2008: ÚMFT – Gyerekesély zászlóshajó program – zátonyra fut
 • 2008 nyár – kistérségi kiterjesztés előkészítését célzó munka elkezdése (TÁMOP 5.2.1)
 • 2008 ősz – NS Értékelő Bizottság megalakulása
 • 2008 őszétől – a kistérségi kiterjesztéseket segítő regionális koordinátori és szakértői hálózat kiépítése
 • 2009 tavasz – a program második országos konferenciája Szécsényben a komplex szolgáltatási szükségletekről
 • 2009 – a TÁMOP 5.2.3-as pályázat előkészítése öt leghátrányosabb helyzetű kistérségben
 • 2009 ősz – a program harmadik országos konferenciája Bátonyterenyén a deszegregációt segítő oktatási jó gyakorlatokról