Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap Archívum
Biztos Kezdet modellprogramok tapasztalatai
2007 május 11. (péntek) 17:55

Tanulmány a Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatairól, kiterjesztésének lehetőségeiről

A program kiterjesztése során alapvető fontosságú lesz a helyi önkormányzatok megnyerése, érdekeltté tétele, feladatvállalása a programmal kapcsolatban. Ugyanakkor az önkormányzati intézmények nehézkességük, helyi politikai érdekeknek való kiszolgáltatottságuk miatt a települések egy részében nem tudnának a legjobb megvalósítói lenni a Biztos Kezdetnek. Ilyen esetben fontos szerepet kaphatnának az önkormányzattal együttműködő civil szervezetek, melyek rugalmasabb célmeghatározásuk, gyorsabb reagáló képességük miatt jobban tudnak alkalmazkodni a környezet változásaihoz. A civilek forrásai viszont általában nem elegendőek ahhoz, hogy önállóan működtessék a programot, így a helyi önkormányzat részvételére mindenképpen szükség van. Több helyen jól működött az a modell, melyben egy minden gyerekes család számára szolgáltatásokat nyújtó, nem stigmatizáló intézmény (pl. óvoda) szolgáltatásait bővítették ki a Biztos Kezdet programmal. A következő időszakban a szakmai minimumok meghatározásán kívül szükséges lenne a működési feltételek minimumát is megállapítani, és meghatározni azt is, hogy mi az, amit helyi forrásokból mindenképpen biztosítani kell a program számára.

Amennyiben a jövőben integrált óvodai, bölcsődei szolgáltatások kialakítására kerülne sor, akkor kézenfekvő lenne a Biztos Kezdet programot lehetőség szerint ezekhez az intézményekhez kapcsolni. Így a jelenleginél sokkal szélesebb körű, a családok szükségleteihez jobban igazodó szolgáltatások lennének kialakíthatók, melyek azonos helyen és időben elérhetőek. A kistelepüléseken működő kevés intézmény sokszor más, helyben nem létező intézmény funkcióinak egy részét is ellátja, így például az óvoda fontos segítő, közösségszervező, közművelődési funkciókat is betölt (lásd később az őrtilosi óvoda leírását). Az eredeti angliai Sure Start programban a Child Centre-ek szintén olyan integrált szolgáltatásokat nyújtó intézmények, melyek a napközbeni gyermekfelügyelettől kezdve a szülők segítésén és oktatásán át szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások széles körét nyújtják az adott lakóközösségben élő bármely gyermekes családnak. A Sure Start irányítását néhol teljesen, másutt részlegesen integrálták a Child Centre-ekévek, ismét másutt az irányítás párhuzamosan, de egymással egyeztetet módon történik (http://www.surestart.gov.uk/publications/?Document=1546).

{mos_sb_discuss:8} 

A teljes tanulmány letölthető: http://www.gyerekesely.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,140/Itemid,3/

A program kiterjesztése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a helyszín közel legyen a lakóhelyhez, ellenkező esetben olyan nehézségekkel kerülnek szembe a családok, ami jóformán lehetetlenné teszi részvételüket. Az angol programban a „babakocsival bejárható távolság” az egyik legfőbb szempont a körzetek kialakításánál, ezt nálunk is mindenképpen érdemes betartani, és inkább több helyen kisebb, a lakóhelyhez közeli programot működtetni. Ózdon láttam erre jó példát: kezdetben egy központi helyszínen szervezték a programot, de ide nehezen tudott eljutni a családok egy része, így a folytatást átvitték a két helyi óvodába, amely kisgyerekekkel sokkal könnyebben megközelíthető.

Több kisgyerekkel nehéz elindulni otthonról, még jól működő, különös nehézséggel nem küzdő családoknak is. Olyan családokban, amelyek tartósan beteg, vagy sérült gyereket is nevelnek, esetleg a szülői feladatok ellátása bármilyen okból nehezített (nagyon kicsi a korkülönbség a gyerekek között, a szülő tartósan beteg, fogyatékkal él, stb.), a programban való részvétel meghaladhatja a család erejét. Ilyen esetekben egyénileg kellene felmérni, hogy a családnak milyen segítségre van szüksége ahhoz, hogy ha szeretne, részt tudjon venni a programban, bevonhatók-e természetes segítők (szomszédok, rokonok, stb.), illetve milyen források állnak helyben rendelkezésre. Vásárosnamény környékén néhány alkalommal előfordult, hogy az önkormányzat kisbuszával segítették a családok eljutását a programra. Így olyanok is szívesen eljöttek, akik ezt másképp nem tudták megoldani. Több helyen felmerült, hogy önkéntesek segíthetnének az elindulást megelőző időszakban, illetve a közlekedésben azoknak a családoknak, akiknek ez a szokottnál is nagyobb nehézséget jelent, de az ötlet megvalósítására eddig még nem került sor. Ez a segítség viszont véleményem szerint alapvető fontosságú lenne a legnehezebb helyzetű családok elérésében.

A leghátrányosabb helyzetűek elérésében kiemelkedő szerepet játszhat a családok felkeresése otthonukban. Ez lehet az első lépés, amitől a nehézségekkel küszködő szülő kevésbé érzi egyedül magát, több önbizalomra tesz szert, és szülőként jobban boldogul. Néha több látogatásra van szükség ahhoz, hogy a család bármilyen segítséget el tudjon fogadni. Fontos, hogy a látogató képes legyen újra visszamenni, érzékeny legyen arra, hogy a szülő miért nem akar/tud a programban részt venni.

A legrosszabb helyzetűek részvételhez tárgyi eszközökre: az évszaknak megfelelő ruházatra, cipőre, babakocsira, stb. is szükség van (a jobb helyzetű családokban is „felruházzák” a gyereket, mielőtt óvodába, iskolába megy). A legszegényebbek esetében biztos, hogy egyszeri segítség nem elegendő ezen a téren, hiszen a rossz lakáskörülmények, a mosási, szárítási lehetőségek szűkössége, esetleg a szülők hiányzó háztartásvezetési készségei miatt ezekben a családokban a ruhák sokkal gyorsabban kopnak, használódnak el. Előfordul az is, hogy a jobb darabokat elcserélik élelmiszerre, tüzelőre, más sürgetően szükséges dolgokra. A legrosszabb helyzetűek esetében ezeknek a tárgyi eszközöknek a család méltóságát tiszteletben tartó módon történő biztosítása elengedhetetlen feltétel.

Egy másik, ugyanilyen fontos feltétel a szakemberek képzése és folyamatos támogatása. A programban részt vevő kollegák egy része semmilyen képzést nem kapott a legrosszabb helyzetű családok működésével, elérésével kapcsolatban, legfeljebb személyes tapasztalataik vannak ezen a téren. Szakmai sikertelenségükért (ami esetleg a nem elegendő, vagy nem megfelelő segítség eredménye) néha a családokat okolják. Ezért a program munkatársainak szükségük lenne olyan képzésre, mely egyrészt felkészíti őket az említett családok működésmódjának szélesebb összefüggések mentén való megismerésére, másrészt segíti őket hatékony elérési stratégiák kialakításában.

A programot működtető kollegáknak emellett mindenképpen szükségük van arra, hogy saját munkájukra rendszeresen, szervezett keretek között reflektálhassanak, felmérhessék beavatkozásaik hatását, ne maradjanak egyedül azokkal az olykor nagyon súlyos problémákkal, melyekkel a legrosszabb helyzetű családokkal folytatott munka során szembesülnek....

A teljes tanulmány letölthető: http://www.gyerekesely.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,140/Itemid,3/