Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap A MTA-GYEP Irodával kapcsolatos hivatalos nyilatkozatok összefoglalása
MTI hír az MTA Gyerekszegénység Elleni Program állásfoglalásáról

MTI

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Program állásfoglalása

 

2009. október 28., 10:55

Sólyom Lászlónak, a Magyar Köztársaság elnökének
Katona Bélának, az Országgyűlés elnökének

Szegények elleni hadjárat szegénység elleni harc helyett

    Hordószónokok ötletei alakítják szociális rendszerünket, miközben a szakmai érvek süket fülekre találnak.
    - Adatok igazolják: Magyarország keveset költ segélyezésre - a támogatások csökkentése azonban több szavazatot hozhat;
    - kutatások bizonyítják: a közmunka program rontja a munkanélküliek elhelyezkedési esélyeit - a döntéshozók mégis a népszerűséget növelő munkakényszert támogatják;
    - tudományos közhely: a természetbeni juttatások drágák és nem hatékonyak - a döntéseket e téren is a közhangulatnak való behódolás jellemzi;
    - egyszerű racionalitás: az uzsora mozgatója a készpénzhez jutás kényszere - a szociális kártya álságos érvrendszere szerint az véd az uzsorától, ha szűkítjük a rászorulók forrásait.
    A jövedelmi és területi egyenlőtlenségek drasztikus növekedésére adott populista válaszok növelik a társadalmi feszültségeket, a gyűlölködést, a bűnbakká tett csoportok társadalmi kirekesztődését.
    Végiggondolta-e a T. Ház, hogy hova vezet, ha a jövedelmi, települési, területi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében nem lép fel hatékonyan, asszisztál ezek növekedéséhez? Mit kellene tennie a gyerekszegénység csökkentése érdekében azon túl, hogy 2007-ben szinte egyhangúlag elfogadta a Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégiát?
    Végiggondolta-e a T. Ház, hogy hova vezet, hogy az elmúlt évek szegényellenes folyamatai során a köztársaság kapitulál a gyűlöletkeltő populizmus előtt?
    Kapitulál, amikor:
    - a szegény családokat élősködőként, felelőtlenként állítja be;
    - megalapozatlan és homályos utalásokkal bűnbakká teszi őket az ország pénzügyi válságának alakulásában;
    - a szociális támogatásokat a jutalmazás-büntetés eszközévé alacsonyítja;
    - a szegénységben élő családokat függő és kiszolgáltatott helyzetbe hozza saját közösségükben;
    - a szociális támogatások folyósításának módját a helyi döntéshozókra ruházza, szétzilálva az ország egységes jogrendjét, csorbítva az érintettek jogait;
    - szabadon hagyja rasszista megnyilvánulások nyílt megjelenését, terjedését;
    - végletesen megosztja a társadalmat és kirekeszt több százezer felnőttet és gyereket?
    A gyermekek mindenek felett való érdeke azt követeli, hogy a politika ne vállaljon cinkosságot az országot megosztó populizmussal.

    Budapest, 2009. október 27.

    MTA Gyerekszegénység Elleni Program munkatársai:
    Bass László, Báránkóné Gonda Gabriella, Berki Judit, Brunda Gusztáv, Dandé István, Darvas Ágnes, Erdős Judit, Farkas Zsombor, Ferge Sándor, Ferge Zsuzsa, Forrai Erzsébet, Hadházy Ágnes, Herman Szabolcs, Kalmár Ildikó, Kecskés Éva, Kende Ágnes, Koncz Krisztina, Kun Zsuzsa, Németh László, Novák Szilvia, Póti Viktória, dr. Simon Mihály, Szomor Éva, Tóth Mária