Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Kecskés Éva

Információ:
Curriculum vitae

Kecskés ÉvaIskolai végzettség:
1988 - szociális szervező diploma, Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
1982 - általános ápoló és asszisztensi oklevél, Pécs
Munkahelyek:
2006. szeptembertől, krónikás, szakértő
MTA Gyerekszegénység Elleni Program
2004. október – 2005. május, projekt menedzser
IH PJSZ - Jóvá Tett Hely - modellprogram
1998. október – 2003. június, központvezető, szociális munkás
Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat – Dzsumbuj Help Közösségfejlesztő Központ
1994 – 1996 szociális munkás, igazgató helyettes
Esztergár Lajos Családsegítő Intézet, Pécs
1989 – 1994 szociális szervező, főelőadó
NGyIA, ill. ÁISH Társ-i kapcs-ok Főosztálya
1987 – 1989 irodavezető
Józsefvárosi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
1978 – 1987 szociális gondozó
Baranya Megyei Kórház – Rendelőintézet Mentálhigiéniai Intézete, Pécs
Fővárosi Péterffy Sándor utcai Kórház – Rendelőintézet, V. kerületi Mentálhigiéniai Intézete
1978 – 1985 ügyelő munkatárs (társadalmi munka)
Pécsi S.O.S Élet Telefonszolgálat


Válogatott bibliográfia

Kecskés Éva (2010) Közösségi szociális munka egy hátrányos helyzetű kistelepülésen. A Szécsényi Gyerekprogram (SZGYP) lakhatási programja. Háló, 8. 11-15.
http://halo.3sz.hu/tartalom/elektronikus-halo-0

Kecskés Éva (2009) Szécsényi krónika. In. Bass et al. (szerk.) Gyerekek Szécsényben. Kistérségi alkalmazási kísérlet. Gyerekesély füzetek 4. Budapest: MTA TK Gyerekszegénység Elleni Programiroda. 85-104.
www.gyerekesely.hu

Darvas Á., Kecskés É., Simon M. (2008) A Gyerekszegénység elleni Nemzeti Program megvalósításának hatályos jogszabályokkal összefüggő nehézségei, akadályai. MTA KTI Gyerekprogram Iroda. (Kézirat)
www.gyerekesely.hu

Kecskés Éva (2007) A rehabilitáció margójára. Esély, 4. 84-96. (Az írás megjelent még: Ferencváros hazatalál c. könyvben. Könyvesház kiadó 2006. Szerk.: Götz Eszter)

Kecskés Éva (2004) Dzsumbujisták. Budapest: Szociális Szakmai Szövetség
http://elofolyoirat.blog.hu/2010/02/26/kecskes_eva_dzsumbujistak


Fontosabb előadások

A Gyerekesély Program prioritásai a kistérségi kiterjesztések során. A szegregátumok közösségi házai.
Settlement konferencia.
Budapest, 2010. május 25.
pptAz előadás letölthető itt.

A SZGYEP komplex programja – egy lakhatási kísérlet. A helyi befogadás dilemmái.
SZMI konferencia
2010. május 17.
pptAz előadás letölthető itt.

Szolgáltatások: a gyerekek komplex szükségletei, a szolgálatok közti együttműködés lehetőségei.
Országos konferencia. A „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia helyzetéről.
Szécsény, 2009. április 24-25.

Dzsumbuj Help - Kecskés Éva tapasztalatai.
Pécs, Esélynap - Civil Közösségek Háza
2008. szeptember 26.

Dzsumbuj! Help?
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, szakmai nap
2008. november 19.
pptAz előadás letölthető itt.

Szécsényi Pilot Program bemutatása
Kecskés É., Szomor É.
A gyermekszegénység problémaköre a szociálpolitika és a szociális munka cselekvési térképén.
Az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék közös konferenciája
Pécs, 2007. szeptember 27.

Szécsényi Kistérség – Gyerekprogram bemutatása
Kaposvár, Esélyek Háza
2007. február 28.
pptAz előadás letölthető itt.

A "Legyen jobb a gyerekeknek" Nemzeti Stratégia c. program bemutatása és krónikája
Szociális Szakemberek Kávéháza
Pécs, 2007. április 19.